Styret

Styret i Dyrebeskyttelsen Harstad for 2016/2017 består av:

 

Leder: Rita Øien

 

Nestleder: Lise-Lotte Dyrø

 

Styremedlemmer:

Inger Rindahl Fjelldal

Vigdis Hanssen

Ada Pettersen

Eva Annie Hansen

 

Kasserer:

Elisabeth Meek

 

Sekretær:

Vigdis Hanssen og Ada Pettersen

 

1. vara: Gerd Uhre Hartvigsen

2. vara: Karstein Danielsen

3. vara: Charles Fondevik

 

Facebook:

Lise-Lotte Dyrø

 

Hjemmeside: Vilja Elisabeth Dyrø Lian

Valgkomitè: Ada, Vilja og Inger