Hjelpesentret

Om oss

Dyrebeskyttelsen Harstad er en lokalavdeling under Dyrebeskyttelsen Norge, som ble stiftet i oktober 2001. I årene siden foreningen ble stiftet er det ingen tvil om at vi fyller et stort behov. Det er flere katter der ute som til en hver tid trenger nye hjem på grunn av ulike årsaker. De fleste av kattene vi omplasserer er funnet ute uten at eieren melder seg, katter som har vært hjemløse i flere år, eller katter som er overlatt til seg selv av eierne sine.

Lokalet vårt består av et nytt flott hus, med en tilhørende luftegård.

Vi jobber frivillig (ulønnet), og gjør det beste vi kan for at de hjemløse dyrene skal få det best mulig. Vår totale medlemsmasse er ca. 60. Vi har et styre og noen frivillige hjelpere. Vakttelefonen vår betjenes av daglig leder.

 

Litt historie

Samme året som vi ble stiftet ble vi registrert i Brønnøysund- registeret, og fikk egen postadresse og vakttelefon.

Hun som var initiativtaker til å få i gang lokalavdelingen var Kari Maria Sandvik, som også var leder de første årene. I 2002 fikk 10- 15 husløse katter hjem igjennom Dyrebeskyttelsen Harstad. I de fleste av tilfellene tok ny eier på seg kostnadene til veterinærutgiftene. Før kattene ble omplassert ble det ofte benyttet krisehjem eller hjelpehjem.

Utviklingen vår:

Det ble jobbet for å få i gang et Dyrenes Hus, der et fjøs utenfor byen var et alternativ. Dette ble ikke gjennomført, da det ble for upraktisk. En annen løsning ble vår første brakke, kostnaden kom totalt på ca. 35 000 kr.

 

- I 2003 ble det omplassert 15 katter, 1 fugl og en rotte.

- Høsten 2004 fikk vi en til brakke som ble koblet sammen med den første, dette førte til at aktiviteten økte og det ble omplassert 27 katter der 5 ble gjenforent med sine eiere. Vi forsøkte også å lage oss en nettside.

- I 2005 økte aktiviteten og det ble omplassert 55 katter og 10 kaniner, samme året ble den første luftegården laget.

- I 2006 omplasserte vi 49 katter, og 33 ble gjenforent med eierne sine. Lokalet vårt økte ved at vi bygde en ny og større luftegård.

- I 2007 ble den lille luftegården utbedret, og vi fikk en ny vegg og et nytt vindu på den første brakka. Dette året omplasserte vi 72 katter, og 11 ble gjenforent med eierne sine.

Aktiviteten vår har økt mye, samtidig som at det skal sies at inntaket har måttet blitt begrenset av plassen vi har hatt til rådighet. Det nye huset vårt gjør at vi har mulighet for å ta inn flere katter, samt. at vi og kattene har fått et mye finere og praktisk hus.