Fosterhjem

Fosterhjem

 

Til enhver tid har vi behov for fosterhjem. Dette er det flere årsaker til, noen av grunnene er: når det ikke er plass i huset, om katten er syk og trenger ekstra oppfølging, eller om den trives dårlig med de andre kattene. Det er også ofte at kattene vi får inn er svært redde, og trenger ekstra sosialiserng.

Å ha en katt i fosterhjem vil si at du lar en katt bo hjemme hos deg midlertidig, mens vi finner et hjem til den.

Dersom dette er noe du er interessert i, er det viktig at:

- Du har tid og lyst til å gi en katt som kanskje ikke har hatt en lett start på livet, en god framtid. De kattene som har levd et liv i hjemløsheten viser ofte en stor takknemelighet.

- Du har god tålmodighet. I noen tilfeller er kattene svært redde og preget av å ha hatt en tøff fortid. Disse kattene trenger sosialisering. Dette er en lang prosess som kan ta opp til måneder- men som redder kattens liv.

- Katten holdes inne! På grunn av at katten bare er i et midlertidig hjem skal ikke katten slippes ut.

- Du må være forberedt på at potensielle nye familier kommer og hilser for å se på katten. Her er det viktig at det er vi fra dyrebeskyttelsen som får henvendelsene angående kattene.

- Minner også på om at det er 20 års aldergrense for å være fosterhjem.

 

Hvis dette er noe du vil/har lyst til ta kontakt med oss.